Phổ thông Robusta + Culi

Phổ thông Robusta + Culi

Mã sản phẩm: PRC
Trạng thái: Hàng có sẵn
Đánh giá: Chưa có
Đắng, chát rõ rệt, vị ngọt nhẹ
Giá: 230,000 VNĐ
Số lượng: