Phổ thông Robusta

Phổ thông Robusta

Mã sản phẩm: PTR
Trạng thái: Hàng có sẵn
Đánh giá: Chưa có
Đắng, chát rõ rệt.
Giá: 230,000 VNĐ
Số lượng: