Sân tập FLC Golf Net

- Dùng sản phẩm pha phin dành cho nhà hàng

- Sử dụng sản phẩm: PRC; CRC