Sân Golf Tam Đảo

- Dùng sản phẩm pha máy và pha phin dành cho nhà hàng, bar

- Sử dụng sản phẩm: CBM; CRC