Sân Golf Sky Lake

- Dùng sản phẩm pha máy và pha phin dành cho nhà hàng, bar

- Sử dụng sản phẩm: CRC; CMH