Khách sạn Pullman 5*

- Dùng sản phẩm pha máy và pha phin dành cho tiệc buffet, nhà hàng

- Sử dụng sản phẩm: CBM; CBA; CAT