Khách sạn Hà Nội 4*

- Dùng sản phẩm pha máy và pha phin dành cho tiệc buffet, nhà hàng

- Sử dụng sản phẩm: CRC; CBM