Quán Garden Coffee Ngọc Hà

- Dùng sản phẩm pha máy espresso và pha phin

- Sử dụng sản phẩm: CRC; CBA; CAT