Bảo Sơn Hotel 4*

- Dùng sản phẩm pha máy và pha phin dành cho tiệc buffet, nhà hàng, bar

- Sử dụng sản phẩm: PRC; CRC; CSM