Cơ bản Robusta + Culi

Cơ bản Robusta + Culi

Mã sản phẩm: CRC
Trạng thái: Hàng có sẵn
Đánh giá: Chưa có
Đắng, chát rõ rệt, vị ngọt nhẹ
Giá: 250,000 VNĐ
Số lượng: